saymaq

saymaq
f.
1. Rəqəmləri sıra ilə demək, sadalamaq, sanamaq. Yüzə qədər saymaq. – Salman ona qədər saydı. S. R.. <Yusif Hümmətə:> Barmağınla sayırsan ki, filanıfilanı doldurmuşuq, yaxşı eləmisiniz. B. Bayramov. // Miqdarını bilmək üçün hesablamaq. Günləri saymaq. – Koroğlu da başladı pulu saymağa. «Koroğlu». . . Bir qoca rus arvadı pullarını sayırdı. Ə. H.. <Şahin Firəngizə:> Onu demək istəyirəm ki, çox oxumuşam, hamısını bəlkə də saya bilmərəm. B. Bayramov.
2. Bir-bir adlarını çəkmək, eyni cinsdən olan şeyləri adbaad sıra ilə demək; sadalamaq. Kitabları saymaq. Uşaqları saymaq. – Sinədə yarələrim saydı, dedi, min cərrah; Səhv edib, hələ bu mindən birinin sayı deyil. S. Ə. Ş.. . . Saydığımız ağalar ən hörmətli üləma və sadat zümrəsindəndirlər. C. M..
3. məc. Ehtiram etmək, hörmətini saxlamaq, hörmət etmək; hesablaşmaq. Sayanın quluyam, saymayanın ağası. (Ata. sözü). Əsgər indi səni sayacaq. Ə. Ə.. Quliyev bu adamların onu bir o qədər də saymadıqlarını başa düşürdü. Ə. S..
4. Ehtiyat etmək, çəkinmək. <Nəbi:> Qubernat, naçalnik gəlsə, saymaram; Düşmənin qanından içsəm, doymaram. «Qaçaq Nəbi».
5. məc. Bilmək, hesab etmək. <Hacı Qara:> Mənim sözlərimi zarafat sayırsınız? M. F. A.. Özünü yenidən dünyaya gəlmiş sayırdı. M. C.. Samirə mənim bu arzumu adi zarafatlarımdan biri sayırdı. M. Hüs..
◊ Saymaqla bitməz (qurtarmaz) – həddindən çoxdur, sayı-hesabı yoxdur. Saymaq ilə bitən deyil göstərdiyin hünərlər; Bülbül deyir bağçalarda dastanını hər səhər. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sayma — «Saymaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıb — is. <ər. eyb> 1. Utanılacaq şey, utanmağa səbəb olan hal; ar, biabırçılıq. Ayıb iş. –Ayıbsöyləyəninaybınısöylərlər. (Ata. sözü). <Həpir:> Mənə ayıb olar ki, atam bu qoca vaxtında güzəran qeydi çəkə. M. C.. 2. Qüsur, nöqsan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzur — sif. <ər.> Üzrü olan, üzürlü, səbəbli. Həm o babətdə də biz məzuruq; Çünkü biz tərbiyəyə məmuruq. A. S.. <Şeyx Sənan:> Məni, şeyxim, bağışla, məzurəm. H. C.. Məzur görmək (saymaq, tutmaq) – üzürlü hesab etmək, üzrünü qəbul etmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • say — 1. is. 1. Ədəd, rəqəm. Sayı yadda saxlamaq. Sayı öyrənmək. 2. Miqdar, kəmiyyət. <Həsən ağa:> Şükürlər olsun, gəldikcə ziyalılarımızın sayı artır, onları bir göndər, yanıma gəlsinlər, bir söhbət edək. Ə. H.. Saya gəlməmək – sayı çox olmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şən — 1. sif. Sevinc, sevincli, şad, məmnun. <Sevda:> Güldükcə günəş mən də gülərdim; Şən könlümü azadə dilərdim. H. C.. Böyük günlər, şanlı günlər, şən günlər; Yoluna düşən günlər; Hələ qarşımızdadır. M. Müş.. 2. bax şan 1. Getdi şənimiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • endirməx’ — (Qazax) hörmət etmək, saymaq. – Sən ha vax məni endirersəη? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • muğur — gəlmeg: (Bakı) əhəmiyyət vermək, saymaq. – Neynim, nə qədər deyrəm, heç muğur gəlmir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sallax — I (Şəmkir) qayıq dayanan yer. – Camışdarı sallaxdan öyzə sığıdım II (Qazax) eniş. – Göyəzəndə bir sallax var, həməşə ordan tüşörüx’ ◊ Sallax salmax (Qazax, Laçın) – 1. saya salmaq, saymaq. – Deyəsən, yekəlmisən, adama ta: sallax salmırsan; 2.… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • san — I (Bakı) meh. – San xəzridəndü; – Xərmən so:urmağ olar, hava sandu II (Cəbrayıl, Qax) say, miqdar ◊ Sanın tutməy (Cəlilabad) – saymaq. – Girdəkanın <qoz> zəgalıni (qərzək) söyərdüg, sanın tutıb heybəmizə qoyərdüg …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”